Sabancı Resim Kolleksiyonu - Hat Kolleksiyonu - Heykel ve Porselen Kolleksiyonu, Zahir Güvemli - Canp Yazansoy- Prof. Dr. Abdülkadir Karahan - Fulya Bodur 1984-1985-1986 tarihli * 3 Cilt takım