İsrail 20. yüzyıl cam üzeri el boyaması üzüm salkımı ile dekorlu Şabat Töreni kadehi 16cm