Osmanlı Dönemi keten kumaş üzeri ipke iplikle bitkisel dekorlu çift pano 50x10cm