İran Hicri 1310 / Miladi 1894 tarihli Ali Şah yazılı kapaklı bakır sahan 17x17cm