İran 20. yüzyıl savaşçı konulu seramik pano 17x17cm